Sykehusets historie

Akrivbilder eies og brukes med tillatelse fra Sykehuset Østfold (SØF)

Fredrikstad fikk sitt første offentlige sykehus ved etableringen av Smaalenenes Amts Sygehus i 1795. Amtskommunen overtok en militær brakke på Byens marker og etablerte sykehus med plass til 8 pasienter for å ta imot «radesyke» fra hele amtet. Festningsbyen hadde fra midt på 1600-tallet et «hospital», men dette var mest som et fattighus å regne. I 1858 brant fattighuset ned, og byen besluttet å bygge et nytt sykehus på branntomten. Sykehuset inngikk sammen med skole, rådhus, brannstasjon og arrest i et stort bygningskompleks tegnet av Stortings-arkitekten Emil Victor Langlet.

Etter første verdenskrig reiste det seg krav om nye sykehusfasiliteter, både for byen og fylkeskommunen. Etter mye fram og tilbake og nok en verdenskrig vant Fredrikstad kampen om lokalisering av fylkets sentralsykehus. Det nye sykehuset stod ferdig på Cicignon i 1956, som «et slott med gyldne tårn», i følge arkitekt Øvergaards visjon. Lokaliseringen var vegg-i-vegg med byens katolske sykehus, som ble startet av St. Josephsøstrene i 1880-årene.

Gjennom 60 års drift ble Sentralsykehuset i Fredrikstad, SØF, påbygget, utvidet og ombygget gjentatte ganger. St. Josephs hospital ble underveis innlemmet i driften. Fra midt på 1980-tallet ble stadig flere sykehusfunksjoner sentralisert til SØF, samtidig som driften ved fylkets øvrige sykehus ble redusert og lagt ned. I de siste årene før flyttingen i 2015 var SØF det eneste akuttsykehuset i fylket.

Den 2. november 2015 flyttet sykehusvirksomheten til nytt Østfoldsykehus på Kalnes ved Sarpsborg.

'

© JH Lund 2017

Les også: Les også "En æra er over – huset for hjelp og omsorg har gjort sitt" av Jan Henrik Lund